Курсова робота: Архітектура сучасного ПК

  1. Світова індустрія персональних комп'ютерів ґрунтується на досягненнях мікроелектронної техніки, промислових...

ВСЕРОСІЙСЬКИЙ ЗАОЧНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ІНФОРМАТИКИ

Курсова робота

з дисципліни «Інформатика»

на тему Архітектура сучасного ПК

виконавець:

Булат Аліна Володимирівна

спеціальність БУАіА

група 226

№ залікової книжки 08УББ00163

керівник:

Кричевська Ольга Євгенівна

Москва - 2010


Зміст

Вступ

1.Теоретические ЧАСТИНА. Архітектура сучасного ПК

Вступ

1.1 Основні принципи функціонування ПК

1.2 Структура сучасного ПК

1.3 Характеристики основних компонентів сучасного ПК

2.ПРАКТІЧЕСКАЯ ЧАСТИНА

2.1 Загальна характеристика завдання

2.2 Опис алгоритму розв'язання задачі з исп-ем MSExcel

2.3 Блок-схема алгоритму розв'язання задачі

висновок

Список використаної літератури

Вступ

Тема курсової роботи - «Архітектура сучасного ПК». Персональний комп'ютер (ПК) - це настільна або переносна ЕОМ, що задовольняє вимогам загальнодоступності і універсальності застосування. ПК став обов'язковим атрибутом в будь-якому сучасному офісі. Це основна технічна база інформаційної технології. Професіонали, що працюють поза комп'ютерної сфери, вважають неодмінною складовою своєї компетентності знання апаратної частини персонального комп'ютера, хоча б його основних технічних характеристик. Особливо великий інтерес до комп'ютерів серед молоді, широко використовує їх для своїх цілей.

Актуальність обраної теми пов'язана з тим, що сучасний ринок комп'ютерної техніки настільки різноманітний, що досить не просто визначити конфігурацію ПК з необхідними характеристиками. Без спеціальних знань тут практично не обійтися.

У практичній частині описано рішення задачі з розрахунку середньої ціни 1 літра палива, з використанням ППП MS Excel 2007 і його інструменту - зведеної гістограми.

Для виконання і оформлення курсової роботи були використані: ноутбук Acer (IBM-сумісний), з мікропроцесором Intel® Pentium ® DualCPUT2370 @ 1.73GHz 1.73 GHz, з оперативною пам'яттю об'ємом 2038 Мбайт, з жорстким диском 200 Гбайт, кольоровий струменевий принтер HPDeskjet. В роботі використовувалися програмні засоби: спераціонная система MSWindowsVista ® HomePremium, пакети прикладних програм: текстовий процесор MSWord, табличний процесор MSExcel, програма підготовки презентацій MSOffice (версія 2007 року), браузер MozilaFirefox (версія 3.0.18).


1.Теоретические ЧАСТИНА. Архітектура ПК.

Вступ

Архітектор, проектуючи будинок, зобов'язаний не тільки подбати про його красі і формою, а й представити докладний план будівлі (структури), передбачити надійність, безпеку, зручність його експлуатації і використання ефективних технологій. Таким чином він вирішує питання взаємодії проектованої будівлі з навколишнім середовищем, з людьми, для яких будинок будується.

Подібне можна сказати і про архітектуру комп'ютера, яка пов'язана з набором якостей, що впливають на її взаємодія з користувачем. Під архітектурою комп'ютера розуміється його логічна організація, структура, сукупність його властивостей і характеристик, істотних для користувача. Основна увага при цьому приділяється структурі і функціональним можливостям машини, які можна розділити на основні і додаткові. Основні функції визначають призначення ЕОМ: обробка і зберігання інформації, обмін інформацією з зовнішніми об'єктами. Додаткові функції підвищують ефективність виконання основних функцій: забезпечують ефективні режими її роботи, діалог з користувачем, високу надійність і ін. Названі функції ЕОМ реалізуються за допомогою її компонентів: апаратних і програмних засобів.

Одним з істотних переваг сучасного ПК є гнучкість архітектури, що забезпечує її адаптивність до різноманітних застосувань у сфері управління, науки, освіти та в побуті.

1.1 Основні принципи функціонування ПК

Історично комп'ютер з'явився як машина для обчислень і називався електронною обчислювальною машиною - ЕОМ. Структура такого пристрою була описана знаменитим математиком Джоном фон Нейманом в 1945 р Сучасні комп'ютери, базуючись на тих же принципах, мають деякі відмінності, зумовлені розвитком техніки і службовці вирішення важливих для користувача завдань (рис. 1).

Рис.1. Структурна схема сучасного ПК

Комп'ютер складається з:

· АЛУ - арифметичне логічний пристрій. Перетворює інформацію, виконуючи додавання, віднімання і основні логічні операції «І», «АБО», «НЕ»;

· УУ - пристрій управління. Організовує процес виконання програм;

· ОЗУ - оперативне запам'ятовуючий пристрій, або пам'ять;

· УВВ - пристрої введення та виведення. Отримують інформацію ззовні, виводять її одержувачу.

Досягнення мікроелектроніки дозволили об'єднати в одній надвеликої інтегральної схемою, званої мікропроцесором (МП) або процесором, АЛУ і УУ. Зменшення габаритів ОЗУ дозволило розмістити МП і ОЗУ на одній електронній платі, яку називають системної, чи материнської. Все зв'язку між окремими пристроями об'єднані в пучок паралельних проводів - локальну або системну шину. До складу цієї шини входять шина даних, по якій передаються з ОЗУ в МП також і команди, шина адреси і шина управління. УВВ включають УВВ і керують ними контролери (карти), що включаються в системну плату або встановлені прямо на ній.

У сучасних ПК можлива також паралельна робота декількох процесорів. За рахунок розпаралелювання виконання одного завдання або паралельного виконання багатьох завдань досягається збільшення загальної продуктивності комп'ютера. Для цього передбачають ланцюги, що зв'язують між собою окремі процессори.Двухпроцессорние машини відрізняються від однопроцесорних насамперед саме більш «м'якої» реакцією на дії користувача, особливо якщо в системі одночасно запущено кілька завдань.

Важливим елементом структури сучасного комп'ютера і принципу його дії є сигнали і поняття переривань. Якщо в мікропроцесор ззовні надходить сигнал запиту на переривання, виконання поточної програми призупиняється, в заздалегідь певній галузі ОЗУ зберігаються всі проміжні результати і адреса зупинки в програмі, і мікропроцесор виконує спеціальну програму обробки переривання, в якій зазначено, що треба зробити в цьому випадку. Після її завершення відновлюються всі проміжні результати, і мікропроцесор продовжує виконання поточної програми з запомненного раніше адреси. [2. C. 40]

В основу архітектури сучасних ПК покладено магістральної-модульний принцип. Цей принцип дозволяє самим комплектувати потрібну конфігурацію комп'ютера і при необхідності проводити її модернізацію. Модульна організація спирається на шинний метод обміну інформацією між модулями (пристроями). Цей принцип також називають принципом відкритої архітектури.

1.2 Структура сучасного ПК

Структура комп'ютера - це деяка модель, що встановлює склад, порядок і принципи взаємодії вхідних в неї компонентів (рис. 2).

2)

Мал. 2. Структурна схема ПК [intericom.narod.ru на 16.04.10]

Розглянемо принципи взаємодії основних пристроїв ПК.

Материнська (системна) плата - найважливіший елемент ПК, до якого підключено все те, що складає сам комп'ютер (рис. 3). У неї встановлюється процесор, оперативна пам'ять, мікропроцесорний комплект (чіпсет), з нею пов'язані жорсткий диск і CD-ROM, до неї підключаються різні додаткові пристрої.


Мал. 3. Системна плата MSIX48 Platinum [www.compuhelp.ru на 16.04.10]

Таким чином, материнська плата, центральний процесор, оперативна пам'ять складають основу ПК, від їх продуктивності залежить продуктивність комп'ютера в цілому. На материнській платі знаходяться спеціальні перемички - джампери, що дозволяють підлаштувати її під тип процесора і інших пристроїв, що встановлюються на ній. На материнській платі встановлюються роз'єми для установки додаткових пристроїв - слоти розширення. Всі додаткові пристрої взаємодіють з процесором і оперативною пам'яттю через системну магістраль передачі даних - шину. Види слотів розширення розрізняються за типом шини.

Апаратно-логічні пристрої, що відповідають за спільне функціонування різних компонентів, називають інтерфейсами. (Рис.4).

4)

Рис.4. Інтерфейс ParallelATA [wizard. mail. ru на 16/04/10]

Сучасний комп'ютер заповнений різними інтерфейсами, що забезпечують загальне взаємодія. В основі побудови інтерфейсів лежать уніфікація і стандартизація (використання єдиних способів кодування даних, форматів даних, стандартизація сполучних елементів - роз'ємів і т.д.). Саме сукупність інтерфейсів, реалізованих в комп'ютері, утворює архітектуру комп'ютера.

Центральною частиною комп'ютера є системний блок з приєднаними до нього клавіатурою, монітором і мишкою (рис. 5, а)). Системний блок і монітор незалежно один від одного підключаються до джерела живлення - мережі змінного струму. У сучасних комп'ютерах дисплей і системний блок іноді монтуються в єдиному корпусі (рис. 5, б)).

5, б))

а) б)

Мал. 5. а) системний блок DEPO Ego 8311MN WV_HB, монітор, клавіатура і миша; б) монітор Albatron з вбудованим системним блоком [comp.saleone.ru на 16.04.10]

У системному блоці розташовуються всі основні пристрої комп'ютера: мікропроцесор, оперативна пам'ять, контролери, накопичувачі, дисководи для компакт-дисків, блок живлення, лічильник часу і інші пристрої.

Всі компоненти ПК по їх функціональному відношенню до роботи з інформацією можна умовно розділити на:

· Пристрої обробки інформації (центральний процесор, спеціалізовані процесори);

· Пристрої зберігання інформації (жорсткий диск, CD-ROM, оперативна пам'ять і ін.)

· Пристрої введення інформації (клавіатура, миша, мікрофон, сканер і т.д.)

· Пристрої виведення інформації (монітор, принтер, акустична система і т.д.).

1.3 Характеристики основних компонентів сучасного ПК

пристрої обробки

Мікропроцесор (центральний мікропроцесор, CPU) - програмно керований пристрій, призначений для обробки інформації під управлінням програми, що знаходиться зараз в оперативній пам'яті.

Фізично мікропроцесор являє собою інтегральну схему - тонку пластинку кристалічного кремнію прямокутної форми площею всього кілька квадратних сантиметрів, на якій розміщені схеми, що реалізують всі функції процесора (рис. 6). Мікропроцесор встановлений на материнській платі і пов'язаний з нею інтерфейсом процесорного роз'єму (Socket) Слід два роки AMD готують нам зустріч з трьома новими процесорними роз'ємами: Socket AM2 +, Socket AM3 і Socket F + .З ними будуть випускатися чіпи, засновані на архітектурі, умовно названої K8L.

Мал. 6. Процесори Pentium 4 (зліва) і Pentium D (праворуч) [www.ixbt.comна 12.03.10]


До складу мікропроцесора входять АЛУ, пристрій управління, внутрішні регістри. УУ виробляє керуючі сигнали для виконання команд, АЛУ - арифметичні і логічні операції над даними. Воно може складатися з декількох блоків, наприклад блоку обробки цілих чисел і блоку обробки чисел з плаваючою комою.

Директор з технологій IntelПатрік Гелсингер, зазначив, що процесори Intel наступного покоління будуть підтримувати новий набір векторних інструкцій AVX (Advanced Vector Extensions), які дозволять прискорити виконання операцій з плаваючою комою. [11]

В сучасних мікропроцесорах в основу роботи кожного блоку покладено принцип конвеєра. Якщо в мікропроцесорі є кілька блоків обробки, в основу роботи яких покладено принцип конвеєра, то його архітектуру називають суперскалярной. Серія процесорів NVIDIA GeForce 6 має нову суперскалярну шейдерну архітектуру, яка подвоює кількість операцій на такт в порівнянні з традиційними архітектурами. В результаті продуктивність стає значно вище одношейдерного нескалярного проектування. Також, нова архітектура забезпечує повноцінну 32-бітну точність операцій з плаваючою комою, зберігаючи при цьому 16-бітний режим збереження в пам'яті.

Основними характеристиками процесора є: швидкодія, тактова чистота і розрядність. За результатами тестування, проведеного журналом «Залізо», непогані характеристики має чотирьохядерний процесор Intel Core 2 Extreme QX6700 (частота процесора 2,66 ГГц, кеш другого рівня L2 8192 КБ, частота шини 1066 Мгц).

Важливим етапом у розвитку апаратних платформ Intel, за словами П. Гелсингера, стане поява нової архітектури Nehalem. В Intel відзначають, що перехід на архітектуру Nehalem дозволить домогтися значного підвищення продуктивності при одночасному зниженні енергоспоживання. Платформа Nehalem буде використовувати нову системну архітектуру QuickPath Interconnect, що включає вбудований контроллер пам'яті і вдосконалені канали зв'язку між компонентами. Процесори на основі Nehalem отримають від двох до восьми ядер і завдяки технології Simultaneous Multi-threading зможуть одночасно обробляти від чотирьох до шістнадцяти потоків інструкцій. Об'єм кеш-пам'яті третього рівня зможе досягати 12 Мб. Процесори Nehalem отримають новий набір інструкцій SSE4 і підтримку технології Smart Cache для роботи декількох ядер із загальним кешем.

Гелсингер також зауважив, що пізніше Intel планує показати чіп, що розробляється в рамках проекту Larrabee.Larrabee буде призначений, перш за все, для прискорення різних розрахунків, а також підвищення продуктивності обчислювальних систем, що обробляють дані наукового, фінансового характеру та пр.Ініціатіва Larrabee припускає створення многоядерного процесора, побудованого на основі удосконаленої архітектури х86. Перші версії чіпа, імовірно, будуть нараховувати від 16 до 24 ядер і працювати на тактовій частоті близько 2 ГГц. Продуктивність процесора теоретично досягатиме одного терафлопса (трильйона операцій з плаваючою комою в секунду) .Ожідать появи продуктів на основі Larrabee слід ближче до кінця 2009 року або в 2010 році. [10]

Зв'язок між пристроями ПК здійснюється за допомогою сполучень, які в обчислювальній техніці називаються інтерфейсами.

У персональному комп'ютері, як правило, використовується структура з одним загальним інтерфейсом, званим також системною шиною. При такій структурі все пристрої комп'ютера обмінюються інформацією і керуючими сигналами через системну шину. Фізично вона являє собою систему функціонально об'єднаних проводів, по яких передаються три потоки даних: безпосередньо інформація, сигнали і адреси (рис. 7).

Безперечними перевагами ПК з шинної структурою є її простота, а, отже, і невисока вартість; гнучкість, так як уніфікація зв'язку між пристроями дозволяє досить легко включати до складу ПК нові модулі, тобто змінювати конфігурацію комп'ютера. До недоліків слід віднести зниження продуктивності системи через затримки, пов'язаних з часом очікування пристроями можливості зайняти шину, поки здійснюється передача інформації між пристроями з більш високим пріоритетом. Для подолання цього недоліку в персональних суперкомп'ютерах використовується архітектура з декількома шинами.

Рис.7. Шинна структура ПК. [Tanjan.ucoz.ru на 12.03.10]

(ЦП - центральний процесор, ОП - оперативна пам'ять, ПП - постійна пам'ять, К - контролер, ПУ - периферійне пристрій).

Максимальна кількість одночасно переданої інформації називається розрядністю шини. Чим більше розрядність шини, тим більше інформації вона може передати в одиницю часу.

При роботі з оперативною пам'яттю шина проводить пошук потрібної ділянки пам'яті і обмінюється інформацією зі знайденим ділянкою. Ці завдання виконують дві частини системної шини: адресна шина і шина даних.

Шина адреси призначена для передачі адреси комірки пам'яті або порту вводу-виводу. Розрядність адресної шини визначає адресний простір процесора, тобто кількість осередків пам'яті. У процесорів Intel Pentium (а саме вони найбільш поширені в персональних комп'ютерах) адресна шина 32-розрядна.

Шина даних призначена для передачі команд і даних, які можуть передаватися в будь-якому напрямку. У сучасних комп'ютерах розрядність шини даних становить 64 біта.

Шина управління включає в себе всі лінії, які забезпечують роботу загальної шини. У більшості сучасних процесорів шина управління 32-розрядної (наприклад, в процесорі Intel Pentium), хоча існують 64-розрядні процесори і навіть 128-розрядні.

Шина працює циклами. Кількість циклів спрацьовування шини в одиницю часу називається частотою шини. У сучасних комп'ютерах частота процесора може перевищувати частоту системної шіни.Корпорація Intel офіційно представила нові серверні процесори Itanium серії 9100 (кодова назва Montvale). Процесор Itanium 9110N має тактову частоту 1,6 ГГц, частота системної шини - 533 МГц.

Для кожного пристрою в комп'ютері є електронна схема, яка ним керує, - контролер. Всі контролери взаємодіють з процесором і оперативною пам'яттю через системну плату.

пристрої зберігання

Центральний процесор (ЦП) взаємодіє з внутрішнім ЗУ, званим оперативним запам'ятовуючим пристроєм (ОЗП) або оперативною пам'яттю (ОП). ОП призначена для прийому, зберігання і видачі всієї інформації, необхідної для виконання операцій в ЦП. Крім оперативної пам'яті в усіх комп'ютерах зазвичай є внутрішня постійна пам'ять, яка використовується для зберігання постійних даних і програм.

Оперативна пам'ять (ОП, англ. RAM - RandomAccessMemory - пам'ять з довільним доступом) - це швидкодіючий пристрій з прямим доступом процесора, який призначений для запису, зчитування і тимчасового зберігання виконуваних програм і даних. Вона обмежена за обсягом. ОП - електричний пристрій, і при виключенні ПК весь його вміст пропадає.

У зв'язку з цим на материнській платі є мікросхема «енергонезалежної пам'яті», так звана З MOS-пам'ять (виготовлена за технологією CMOS - CompleMentaryMetal - oxidesemiconductor), яка призначена для тривалого зберігання даних про конфігурацію і налаштування комп'ютера. Для цього використовують спеціальні електронні схеми із середнім швидкодією, але дуже малим енергоспоживанням, що живляться від спеціального акумулятора, встановленого на материнській платі. Це полупостоянная пам'ять.

Дані записуються і зчитуються під управлінням команд, що містяться в іншому вигляді пам'яті - BIOS (BasicInput-OutputSystem), яка є базовою системою введення-виведення - містить набори груп команд, які називаються функціями, для безпосереднього управління різними пристроями ПК.

Для прискорення доступу до оперативної пам'яті використовується кеш-пам'ять (cache - запас). Це надшвидка оперативна пам'ять, призначена для тимчасового зберігання поточних даних і поміщена між оперативною пам'яттю і процесором. У сучасних мікропроцесорів може бути кеш-пам'ять першого рівня, яка зазвичай вбудована в той же кристал і працює на однаковій з мікропроцесором частоті. Для деяких мікропроцесорів передбачена ще кеш-пам'ять другого і третього рівня (від 8 Мб до 24Мб). Існують два способи організації такої пам'яті: загальна, коли команди і дані зберігаються разом, і розділена, коли вони зберігаються в різних місцях. Наявність розділеної кеш-пам'яті збільшує продуктивність мікропроцесора, скорочуючи середній час доступу до використовуваних команд і даних.

Для зберігання великих обсягів інформації, які не використовуються в даний момент часу процесором, призначаються зовнішні запам'ятовуючі пристрої (ВЗУ). До них відносяться: вінчестери (жорсткі магнітні диски), оптичні диски, магнітно-оптичні диски, флоппі диски, Zip and Jaz Iomega discs (відносно нові носії інформації, які покликані замінити гнучкі магнітні диски. Вони швидкі і великі по ємності (100 мегабайт - Zip, 1 гігабайт - Jaz)), магнітні стрічки.

Вчені з Центру прикладної наноіоніка (CANi) при Університеті штату Арізона (США) повідомили про створення нового типу пам'яті, що дозволяє випускати крихітні накопичувачі місткістю до 1 Тб. Крім настільки вражаючою ємності при малих розмірах, чіпи пам'яті на базі нової технології зможуть похвалитися низьким енергоспоживанням, перевершивши за цим показником навіть поширену флеш-пам'ять. [8]

У сучасних ПК реалізована віртуальна пам'ять, яка надає користувачеві можливість роботи з розширеним простором оперативної пам'яті. Віртуальна пам'ять представляє собою сукупність оперативної пам'яті і зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв, а також комплексу програмно-апаратних засобів, що забезпечують динамічну переадресацію даних, в результаті чого користувач не повинен піклуватися про те, де розташовуються необхідні йому дані (в ОЗУ або ВЗУ), а функції по необхідному переміщенню даних бере на себе обчислювальна система. [1, С. 63]

Конструктивно елементи пам'яті виконані у вигляді модулів, так що при бажанні можна порівняно просто замінити їх або встановити додаткові і тим самим змінити обсяг загальної оперативної пам'яті комп'ютера. В даний час окремі мікросхеми пам'яті не встановлюються на материнську плату. Вони об'єднуються в спеціальних друкованих платах, утворюючи разом з деякими додатковими елементами модулі пам'яті (SIMM- і DIMM-модулі). [9]

Для підключення до системної шини різних зовнішніх пристроїв існують пристрої - порти. Розрізняють декілька типів портів: внутрішній (таймерний), клавіатурний, комунікаційний, ігровий (джойстик).

Комунікаційні порти забезпечують підключення таких зовнішніх пристроїв, як миша, принтер, сканер, зовнішній модем і ін. Ці порти поділяються на послідовні (COM1, COM2, СОМ3, СОМ4) і паралельні (LPT1, LPT2, LPT3). Послідовні порти забезпечують двосторонній побайтовой обмін послідовними кодами, вони зазвичай використовуються для підключення миші і модему.

Паралельні порти можуть реалізувати або односпрямовану побайтовую передачу паралельних кодів, або двосторонню. Паралельний порт має більш високу швидкість передачі інформації, ніж послідовні порти, і використовується для підключення принтера.

Широке поширення отримав порт USB (UniversalSerialBus - універсальна послідовна шина). Він забезпечує високошвидкісне підключення до комп'ютера відразу декількох периферійних пристроїв (сканера, цифрових камер і т.п.).

Також високошвидкісне підключення до 7 пристроїв (вінчестерів, сканерів, СD-ROM і DVD-ROM дисководів і ін.) До комп'ютера реалізує інтерфейс малих обчислювальних систем (SmallComputerSystemInterface). SCSI-адаптери розміщуються в слотах розширення системної плати. [2, С. 56]

Пристрої введення і виведення

Сукупність ВЗУ і пристроїв введення-виведення інформації утворює периферійну частину ЕОМ. Так як існує досить багато різноманітних периферійних пристроїв, кожен ПК може бути укомплектований по-різному і мати в своєму складі ті чи інші периферійні пристрої. Тому прийнято говорити про конфігурацію ЕОМ, розуміючи під цим терміном конкретний склад її пристроїв з урахуванням їх характеристик.

Передача інформації з периферійних пристроїв в центральні називається операцією введення, а передача інформації з центральних пристроїв в периферійні - операцією виведення.

Продуктивність і ефективність використання ПК визначаються не тільки можливостями його процесора і характеристиками ОП, але в більшій мірі складом його периферійних пристроїв, їх технічними даними, а також способом організації їх спільної роботи з центральною частиною ПК. [1, С. 64]

Зовнішніми називаються пристрої, що забезпечують введення, висновок і накопичення інформації в ПК і взаємодіють з процесором і оперативною пам'яттю через системну шину, а також через порти введення-виведення. До них відносяться як пристрої, що знаходяться поза системного блоку (клавіатура, миша, трекбол, тачпад, монітор, принтер, плоттер і інші), так і пристрої, що розміщуються всередині нього (накопичувачі на дисках, контролери пристроїв, внутрішні факс-модеми та інші) .

До пристроїв виведення відносяться: монітор, відеокарта, принтер, плоттер, мережева карта.

Пристрої введення інформації: клавіатура, миша, трекбол, тачпад (TouchPad), сканер, цифрова камера, ТБ-тюнер, звукова карта, мікрофон тощо

На малюнку 9 наочно зображені пристрої введення: тачпад (а) і трекбол (б).

На малюнку 9 наочно зображені пристрої введення: тачпад (а) і трекбол (б)

а) б)

Мал. 9. а) тачпад; б) трекбол [www.e-katalog.ru і www.oszone.net на 12.03.10]

2.ПРАКТІЧЕСКАЯ ЧАСТИНА

2.1 Загальна характеристика завдання

Фірма ТОВ «Титанік» надає послуги з перевезення вантажів. Для визначення витрат на придбання матеріалів щомісяця ведеться облік кількості придбаного палива. Дані про ціни і кількості придбаного палива протягом місяця наведені на рис. 1.

1. Побудувати таблиці за наведеними нижче даними.

2. Виконати розрахунок середньої ціни 1 л. палива по кожному виду, дані розрахунку занести в таблиці (рис. 1). Середня ціна визначається як відношення загальної суми витрат на придбання даного виду палива протягом місяця до загальної кількості придбаного палива за місяць.

3. Організувати міжтабличних зв'язку для автоматичного формування відомості витрат на придбання палива за квартал.

4. Сформувати і заповнити зведену відомість витрат на придбання палива за квартал, визначити середню ціну 1 л. палива за квартал (рис. 2).

5. Результати розрахунку середньої ціни 1 л. палива по кожному місяцю та по кожному виду палива уявити в графічному вигляді.

Відомість витрат на придбання ПММ за січень 2006 р

Найменування матеріалу1 партія2 партія3 партіяСередня ціна за 1 лціна, руб.кол-во, лціна, руб.кол-во, лціна, руб.кол-во, л

Дизельне паливо 14,20 250 14,50 200 14,25 310 Бензин АІ-92 15,40 310 15,15 275 15,50 355 Бензин АІ-95 16,25 145 16,20 120 16,35 170 середня ціна 1 л пального за місяць:

Відомість витрат на придбання ПММ за лютий 2006 р

Найменування матеріалу1 партія2 партія3 партіяСередня ціна за 1 лціна, руб.кол-во, лціна, руб.кол-во, лціна, руб.кол-во, л

Дизельне паливо 14,30 240 14,35 250 14,25 270 Бензин АІ-92 15,45 320 15,50 320 15,55 300 Бензин АІ-95 16,30 160 16,35 180 16,40 150 середня ціна 1 л пального за місяць:

Відомість витрат на придбання ПММ за березень 2006 р

Найменування матеріалу1 партія2 партія3 партіяСередня ціна за 1 лціна, руб.кол-во, лціна, руб.кол-во, лціна, руб.кол-во, л

Дизельне паливо 14,50 220 14,45 250 14,55 200 Бензин АІ-92 15,65 290 15,60 320 15,75 280 Бензин АІ-95 16,45 155 16,40 195 16,50 120 середня ціна 1 л пального за місяць:

Мал. 1. Дані про витрати на придбання ПММ по місяцях

ТОВ "Титанік Розрахунковий період з по __.__. 20__ __.__. 20__ ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ ВИТРАТ НА ПРИДБАННЯ ПММ за 1 квартал 2006 р Найменування матеріалу січень лютий березень Середня ціна за 1 л середня ціна, руб. Кількість, л середня ціна, руб. кількість, л середня ціна, руб. кількість, л Дизельне паливо Бензин АІ-92 Бензин АІ-95 Середня ціна 1 л пального за квартал: Бухгалтер _______________________

Мал. 2. Відомість витрат на придбання ПММ за квартал

Мета вирішення задачі: на підставі вихідних даних необхідно розрахувати середню ціну 1 л. палива за кожним видом за місяць, а також за квартал 2006 р, сформувати і заповнити зведену відомість витрат на придбання палива за квартал і представити отримані дані в графічному вигляді.

Місце виконання завдання: бухгалтерія фірми ТОВ «Титанік».

2.2 Опис алгоритму розв'язання задачі з використанням MS Excel

1. Запускаємо табличний процесор MSExcel.

2. Створюємо книгу з ім'ям «Титанік».

3. Лист 1 перейменовуємо в лист з назвою «січень", створюємо таблицю «Відомість витрат на придбання ПММ за січень 2006 р» і заповнюємо її вихідними даними.

4. Розробляємо структуру шаблону вихідного документа «Відомість витрат на придбання ПММ за січень 2006 р»

Колонка електронної таблиціНайменування (реквізит)Тип данихФормат данихдовжинаточність

B Найменування матеріалу текстовий 50 C ціна, руб. числовий 10 2 D кол-во, л числовий 10 E ціна, руб. числовий 10 2 F кол-во, л числовий 10 G ціна, руб. числовий 10 2 H кол-во, л числовий 10 I Середня ціна за 1 л числовий 10 2

Таблиці «Відомість витрат на придбання ПММ за лютий 2006 р» і «Відомість витрат на придбання ПММ за березень 2006 р» мають аналогічну структуру.

5. Виконуємо розрахунок середньої ціни 1 л дизельного палива за кожним видом: в осередок I6 вводимо формулу = (C 6 * D 6 + E 6 * F 6 + G 6 * H 6) / (D 6 + F 6 + H 6) , Підвівши покажчик миші до нижнього правого кута комірки I6, натиснувши ліву кнопку миші і утримуючи її, копіюємо функцію до комірки I8.

6. Виконуємо розрахунок середньої ціни 1 л пального за місяць: в осередок I9 вводимо формулу = СУММ (I 6: I 8) / 3.

7. Аналогічно робимо розрахунки в таблиці «Відомості витрат на придбання ПММ за лютий 2006 р» (лист «лютий») і таблиці «Відомості витрат на придбання ПММ за березень 2006 р» (лист «березень»).

Отримуємо наступні вихідні документи:

Отримуємо наступні вихідні документи:


8. Лист 4 перейменовуємо в лист з назвою «квартал», створюємо таблицю «Відомість витрат на придбання ПММ за 1 квартал 2006 р» і заповнюємо її вихідними даними.

9. Розробляємо структуру шаблону вихідного документа «Відомість витрат на придбання ПММ за квартал»:

Колонка електронної таблиціНайменування (реквізит)Тип данихФормат данихдовжинаточність

C Найменування матеріалу текстовий 50 D середня ціна, руб. числовий 10 2 E кількість, л числовий 10 F середня ціна, руб. числовий 10 2 G кількість, л числовий 10 H середня ціна, руб. числовий 10 2 I кількість, л числовий 10 J Середня ціна за 1 л числовий 10 2

10. Організовуємо міжтабличних зв'язку для автоматичного формування відомості витрат на придбання палива за квартал.

11. На підставі міжтабличних зв'язків формуємо зведену відомість витрат на придбання палива за квартал (осередки D12: I14). Визначаємо середню ціну 1 л дизельного палива за квартал: в осередок J12 вводимо формулу = (D12 * E12 + F12 * G12 + H12 * I12) / (E12 + G12 + I12) Підвівши покажчик миші до нижнього правого кута комірки J12, натиснувши ліву кнопку миші і утримуючи її, копіюємо функцію до комірки J14, тим самим дізнаємося скільки коштує 1 л бензину АІ-92 і бензину АІ-95. Потім розраховуємо середню ціну 1 л палива за трьома видами за квартал: в осередок J15 вводимо формулу = СУММ (J12: J14) / 3.

Отримуємо наступний вихідний документ:


12. Активізуємо лист «січень", виберемо в рядку меню команди Формули / Залежності формул / Показати формули. Отримуємо шаблон вихідного документа «Відомість витрат на придбання ПММ за січень 2006 р» з формулами розрахунку:


Аналогічно отримуємо шаблони вихідних документів:

«Відомість витрат на придбання ПММ за лютий 2006 р»

«Відомість витрат на придбання ПММ за березень 2006 р»


«Відомість витрат на придбання ПММ за квартал 2006 р»

«Відомість витрат на придбання ПММ за квартал 2006 р»

13. За допомогою Майстра діаграм в MSExcel побудуємо гістограму середньої ціни 1 л палива по кожному місяцю та по кожному виду палива:

За допомогою Майстра діаграм в MSExcel побудуємо гістограму середньої ціни 1 л палива по кожному місяцю та по кожному виду палива:

2.3 Блок-схема алгоритму розв'язання задачі

1 - дизельне паливо; 2 - бензин АМ-92; 3 - бензин АІ-95; Ця - ціна за 1 л палива в січні; Кя - кількість придбаного палива в січні; ЦСР - середня ціна 1 л палива за місяць; ЦСР кв - середня ціна 1 л палива за кварталВисновок

Світова індустрія персональних комп'ютерів ґрунтується на досягненнях мікроелектронної техніки, промислових стандартах і постійних технологічних інноваціях. Компанія Intel дала масу яскравих прикладів стратегічного планування майбутніх технологій (інтерфейси, стандартні роз'єми, кооперативні програми, венчурні ініціативи, developer.intel.com). Нові архітектурні рішення, стандартні інтерфейси і передові зв'язкові технології персональних комп'ютерів щодня зароджуються в лабораторіях і дослідницьких центрах компанії.

Гнучкість архітектури сучасних ПК дозволяє організаціям і компаніям різних типів досить швидко і без великих фінансових витрат пристосовуватися до будь-яких змін, зберігаючи вкладення в попередні технології. Модель системи на базі ПК забезпечує оптимальне поєднання продуктивності, вартості і гнучкості в рамках організацій різних типів.

Прогрес комп'ютерних технологій йде семимильними кроками. Нова ситуація вимагає нової моделі взаємодії людини з комп'ютером - моделі попереджувальних обчислень. Ця модель передбачає, що комп'ютери будуть передбачати наші потреби і навіть заздалегідь реагувати на них в наших інтересах. З деякими комп'ютерами ми будемо продовжувати взаємодіяти безпосередньо, але більшість будуть вбудовані в навколишнє нас фізичну середу, де вони будуть збирати і обробляти інформацію без будь-якого втручання людини. Реалізація моделі попереджувальних обчислень спричинить за собою новий цикл підвищення продуктивності і якості нашого життя.

Список використаної літератури

Книги одного і більше авторів

1. Економічна інформатика / За ред. В.П. Косарєва і Л.В. Єрьоміна. - М .: Фінанси і статистика, 2001. - 592 с.

2. Інформатика та інформаційні технології / За ред. Ю.Д. Романової. - М .: Ексмо, 2008. - 592 с.

3. Крайзмер Л.П. Персональний комп'ютер на вашому робочому місці. - СПб .: Питер, 2006.

Статті з журналу

4. За ядру для кожного від Intel // Залізо. - 2007. - № 45.

5. Олександр Динаев. Далі - більше // Світ ПК. - 2008. - № 1

Публікації в мережі Інтернет

6. Сайт компанії NVIDIA. Високопродуктивні і високоточні ефекти -http: //www.nvidia.ru/object/feature_HPeffects_ru.html (20/04/10)

7. Олексій Садовський. Архітектура AMDK8L: збираємо все чутки воєдино -http: //www.ferra.ru/online/processors/s2 6658 / (20.04.2010)

8. Американські вчені можуть створювати мініатюрні накопичувачі об'ємом 1 Тб -http: //www.studioit.ru/hardware/data/Amerikanskie-uchenye-mogut-sozdavat-miniatjurnye-nakopiteli-obxemom-1-Tb/ (20.04.2010)

9. Роганов Е.А. Практична інформатика. - http://www.intuit.ru/department/se/pinform/1/7.html (20/04/10)

10. Володимир Парамонов. Intel розробляє програмований процесор. - http://hard.compulenta.ru//315511/?phrase_id=9165446 (18.04.2007)

11. Володимир Парамонов. Intel розповів про процесорах Penryn і Nehalem. - http: //hard.compulenta.ru//312994/? Phrase_id = 9165647 \

12. Hewlett-Packard і Microsoft розробляють нову архітектуру ПК. - http://www.morepc.ru/news/cat0-adm900001232.html(17/04/10)

13. Знайомтеся: nFORCE - нова обчислювальна платформа від NVIDIA.http: //new.tradeline.ru/news_all/news_hardware/index.khtml? Pagenum = 329 (17/04/10)

Ru//315511/?
Ru//312994/?
Khtml?

Уважаемые партнеры, если Вас заинтересовала наша продукция, мы готовы с Вами сотрудничать. Вам необходимо заполнить эту форму и отправить нам. Наши менеджеры в оперативном режиме обработают Вашу заявку, свяжутся с Вами и ответят на все интересующее Вас вопросы.

Или позвоните нам по телефонам: (048) 823-25-64

Организация (обязательно) *

Адрес доставки

Объем

Как с вами связаться:

Имя

Телефон (обязательно) *

Мобильный телефон

Ваш E-Mail

Дополнительная информация: