Про склад і вміст проектної документації по системам опалення, вентиляції та кондиціонування

 1. Вісімдесят сьомого постанову
 2. Остання редакція Постанови N 87. Загальні положення
 3. Склад проектної документації на системи опалення, вентиляції та кондиціонування
 4. Робоча документація по системам опалення, вентиляції та кондиціонування
 5. Основні вимоги до проектної та робочої документації
 6. Внесення змін до проектної документації
 7. Типова проектна документація

3 лютого 2016 року набули чинності чергові поправки до Постанови Уряду Російської Федерації N 87 від 16 лютого 2008 року «Про склад розділів проектної документації та вимоги до їх змісту», який визначає, в тому числі, і склад проектної документації по системам опалення, вентиляції та кондиціонування, а також по системам водопостачання і каналізації. Дана стаття присвячена огляду вимог до проектної документації з боку цього документа і інших профільних нормативів.

Вісімдесят сьомого постанову

Постанова Уряду Російської Федерації N 87 від 16 лютого 2008 року «Про склад розділів проектної документації та вимоги до їх змісту» (далі по тексту - Постанова N 87 або Постанова) включає в себе «Положення про склад розділів проектної документації та вимоги до їх змісту» .

Положення встановлює склад розділів проектної документації та вимоги до змісту цих розділів:

 • при підготовці проектної документації на різні види об'єктів капітального будівництва;
 • при підготовці проектної документації щодо окремих етапів будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів капітального будівництва.

При цьому регламентується склад документації для об'єктів капітального будівництва виробничого і невиробничого призначення, а також для лінійних об'єктів (трубопроводи, автомобільні і залізні дороги, лінії електропередачі ...).

Також відзначимо, що проектна документація, розробка якої була розпочата до набрання чинності цим положення, при проведенні державної експертизи перевіряється на відповідність складу і вимогам до змісту розділів, встановленим нормативними технічними вимогами на її розробку. Іншими словами, дія положення поширюється на документацію, що розробляється починаючи з моменту його вступу в силу.

За час свого існування Постанова N 87 зазнало ряд змін. На сьогоднішній день діє є редакція, випущена 23 січня 2016 року і вступила з 3 лютого 2016 року.

Остання редакція Постанови N 87. Загальні положення

Як і раніше, Постанова говорить, що проектна документація складається з текстової та графічної частин (частина I, п. 3).

При цьому текстова частина містить відомості щодо об'єкта капітального будівництва, опис прийнятих технічних та інших рішень, пояснення, посилання на нормативні та технічні документи, які були використані при підготовці проектної документації, а також результати розрахунків, що обгрунтовують прийняті рішення.

Графічна частина відображає прийняті технічні та інші рішення і виконується у вигляді креслень, схем, планів та інших документів в графічній формі.

Для реалізації архітектурних, технічних і технологічних рішень, що містяться в проектній документації на об'єкт капітального будівництва, розробляється робоча документація, що складається з документів в текстовій формі, робочих креслень, специфікації обладнання та виробів (частина I, п. 4). Тут необхідно додатково зазначити, що склад робочої документації Постановою не обмовляється і, як правило, регламентується окремими ГОСТами, про що докладніше буде сказано нижче.

Таким чином, виявляються зафіксованими два терміни - проектна документація і робоча документація, фактично - дві стадії проектування. Причому необхідність розробки проектної документації на об'єкт капітального будівництва стосовно до окремих етапів будівництва встановлюється замовником і вказується в завданні на проектування (частина I, п. 8).

Проектна документація на об'єкти капітального будівництва виробничого і невиробничого призначення в найбільш повному обсязі повинна складатися з 12 розділів:

 1. Пояснювальна записка.
 2. Схема планувальної організації земельної ділянки.
 3. Архітектурні рішення.
 4. Конструктивні та об'ємно-планувальні рішення.
 5. Відомості про інженерному устаткуванні, про мережах інженерно-технічного забезпечення, перелік інженерно-технічних заходів, утримання технологічних рішень:
  • система електропостачання;
  • система водопостачання;
  • система водовідведення;
  • опалення, вентиляція і кондиціювання повітря, теплові мережі;
  • мережі звязку;
  • система газопостачання;
  • технологічні рішення.
 6. Проект організації будівництва.
 7. Проект організації робіт по знесенню або демонтажу об'єктів капітального будівництва.
 8. Перелік заходів з охорони навколишнього середовища.
 9. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки.
 10. Заходи щодо забезпечення доступу інвалідів.
 11. Кошторис на будівництво об'єктів капітального будівництва.
 12. Інша документація у випадках, передбачених федеральними законами.

Таким чином, розробляються проектним відділом альбоми систем опалення, вентиляції та кондиціонування, а також водопостачання та каналізації відносяться відповідно до підпунктів 5г, 5б і 5в наведеного вище списку.

Зупинимося докладніше на складі документації по опаленню, вентиляції та кондиціювання.

Склад проектної документації на системи опалення, вентиляції та кондиціонування

Склад графічної частини проектної документації на системи опалення, вентиляції та кондиціонування особливих питань не викликає: тут перераховані цілком звичні документи (табл. 1).

А ось в текстовій частині проектної документації повинен бути досить великий обсяг інформації, якої, найчастіше, в випущеної документації, з досвіду автора, можна і не виявити.

Повний перелік даних, які повинні бути включені в текстову і графічну частини проектної документації, а також що не враховуються особливості деяких з них наведені в таблиці 1.

Таблиця 1. Склад підрозділу «Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря. Теплове мережі »(згідно з Постановою Уряду Російської Федерації № 87 від 16 лютого 2008 року« Про склад проектної документації і вимоги до їх змісту ») і особливості кожного з його складових підпунктів.

Склад підрозділу «Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря, теплові мережі» Складова частина підрозділу Особливості Текстова частина а) відомості про кліматичні і метеорологічні умови району будівництва, розрахункових параметрах зовнішнього повітря; Вказати посилання на нормативний документ, звідки взяті дані, вказати регіон, для якого приймалися розрахункові параметри. б) відомості про джерела теплопостачання, параметрах теплоносіїв систем опалення та вентиляції; Вказати джерело інформації (ТУ, лист, і ін.) В) опис і обгрунтування способів прокладки і конструктивних рішень, включаючи рішення щодо діаметрів і теплоізоляції труб теплотраси від точки приєднання до мереж загального користування до об'єкта капітального будівництва; Врахувати необхідність обгрунтування обраного способу прокладки. г) перелік заходів щодо захисту трубопроводів від агресивного впливу грунтів і грунтових вод; Особливо важливо для трубопроводів, що прокладаються в грунтах і підвалах. д) обґрунтування прийнятих систем і принципових рішень по опаленню, вентиляції та кондиціювання повітря приміщень; Врахувати, що мова йде саме про обгрунтування прийнятих систем і рішень. е) відомості про теплові навантаження на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання на виробничі та інші потреби; - ж) відомості про потребу в парі; - з) обгрунтування оптимальності розміщення опалювального обладнання, характеристик матеріалів для виготовлення повітропроводів; Врахувати, що мова йде саме про обгрунтування, причому як розміщення обладнання, так і характеристики матеріалів. і) обгрунтування раціональності трасування повітроводів вентиляційних систем - для об'єктів виробничого призначення; Врахувати, що мова йде саме про обгрунтування раціональності трасування. к) опис технічних рішень, що забезпечують надійність роботи систем в екстремальних умовах; Даний пункт значною мірою залежить від початкового технічного завдання на проектування та рівня надійності споруджуваного / реконструйованого об'єкта і влаштовується системи. л) опис систем автоматизації та диспетчеризації процесу регулювання опалення, вентиляції та кондиціонування повітря; - м) характеристика технологічного обладнання, що виділяє шкідливі речовини, - для об'єктів виробничого призначення; - н) обгрунтування обраної системи очищення від газів і пилу - для об'єктів виробничого призначення; Врахувати, що мова йде саме про обгрунтування обраної системи очищення о) перелік заходів щодо забезпечення ефективності роботи систем вентиляції в аварійній ситуації (при необхідності); - Графічна частина п) принципові схеми систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря; - р) схему паропроводів (при наявності); - с) схема холодопостачання (при наявності); - т) план мереж теплопостачання. -

Робоча документація по системам опалення, вентиляції та кондиціонування

Як було сказано вище, положення Постанови N87 стосуються тільки проектної, але не робочої документації. Склад і правила виконання робочої документації з інженерних підсистем будівель регламентуються відповідними державними стандартами.

При цьому існує загальний стандарт, який декларує вимоги до проектної та робочої документації. Щоб уникнути плутанини зазначимо, що за останні роки даний стандарт досить часто зазнавав змін. Крім того, змінювався і його шифр.

Так, раніше це був ГОСТ 21.101-93, а пізніше ГОСТ 21.101-97 «Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації », який діяв до 1 березня 2010 року.

Далі, до 1 січня 2014 року діяв ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації ».

Нарешті, з 1 січня 2014 вступив в силу ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації ».

Крім того, існує Проект ГОСТ Р 21.1101 «Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації », але так як це проект, а не чинний ГОСТ, його вимоги не обов'язкові для виконання. Існують і більш спеціалізовані ГОСТи, що пред'являють вимоги до проектної та робочої документації на кожну з інженерних систем. Для цікавлять нас інженерних підсистем це:

 • для проектів по системам опалення, вентиляції та кондиціонування - ГОСТ 21.602-2003 «Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочої документації опалення, вентиляції та кондиціонування ».
 • для проектів внутрішніх систем водопостачання і каналізації - ГОСТ 21.601-2011 «Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочої документації внутрішніх систем водопостачання та каналізації »
 • для проектів зовнішніх мереж систем водопостачання і каналізації - ГОСТ 21.704-2011 «Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочої документації зовнішніх мереж водопостачання та каналізації »
 • для проектів автоматизації - ГОСТ 21.408-2013 «Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів »

Крім того, при розробці будь-яких проектів можна порекомендувати користуватися стандартом ГОСТ Р 21.1002-2008 «Система проектної документації для будівництва. Нормоконтроль проектної та робочої документації », де міститься маса корисної інформації.

Основні вимоги до проектної та робочої документації

Повернемося до ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації ». Увійшовши з 1 січня 2014 року версія даного стандарту має ряд відмінностей від попередньої редакції. Так, в ГОСТ Р 21.1101-2013 запроваджено новий термін - повний комплект робочої документації, який має на увазі під собою сукупність основних комплектів робочих креслень за видами будівельних та монтажних робіт, доповнених додаються і посилальними документами і необхідних для будівництва будівлі або споруди.

При комплектації проектної документації систему позначення текстових і графічних документів, що входять до складу томи, проектна організація встановлює самостійно. Також при комплектації документації слід пам'ятати, що документи, що додаються проектна організація передає замовнику одночасно з основним комплектом робочих креслень в кількості, встановленими для робочих креслень. Довідкові документи до складу робочої документації, що надається замовнику, не входять. Проектна організація, при необхідності, передає їх замовникові за окремим договором.

Автору довелося одного разу зіткнутися з такою ситуацією: замовник наполягав на наданні довідкових документів - всіх, перерахованих у відповідному розділі в загальних даних проекту, посилаючись на власні внутрішні правила документообігу. Однак продиктований п.4.2.8 ГОСТ Р 21.1101-2013 порядок передачі посилальної документації в явному вигляді передбачає укладення окремого договору на передачу довідкових документів. У нашій ситуації це дозволило, нехай і з втратами часу, укласти окремий невеликий контракт на їх надання.

Справедливості заради зазначимо, що подібна ситуація викликана не жадібністю проектної організації, а складністю отримання довідкових документів. Адже нагадаємо, що до посилальним документам відносять стандарти, до складу яких включені креслення, призначені для виготовлення виробів, а також креслення типових конструкцій, виробів і вузлів. Очевидно, що далеко не всі подібні документи завжди знаходяться у вас під рукою, і їх збір (а іноді і покупка) вимагають помітних трудовитрат і часу.

Продовжуючи вивчення ГОСТ Р 21.1101-2013, відзначимо, що дуже корисним уточненням слід визнати деклароване пунктом 5.5.1 закріплення найменувань видів, зображуваних на аркуші:

 • Фасад - для головного виду будівлі або споруди, а також видів справа, зліва і ззаду;
 • План - для горизонтальних розрізів будівлі або споруди, а також виду зверху;
 • Розріз - для вертикальних розрізів будівлі або споруди.

При оформленні текстових частин розділів проектної документації та інших документів, що містять в основному суцільний текст, рекомендується використовувати гарнітуру шрифту Arial або Times New Roman.

Цікаво вимога пункту 5.1.4, яка говорить, що при підготовці документації повинна бути забезпечена можливість виготовлення копій документації належної якості способами репрографії.

Нарешті, згідно з п.6.4 при заповненні форм специфікацій автоматизованим способом горизонтальні рядки допускається не проводити. Однак, виходячи з досвіду, зауважимо, що горизонтальні лінії бажані, оскільки істотно спрощують зорову орієнтацію в специфікації і виключають ймовірність помилок при побіжному читанні найменування обладнання та його кількості.

Внесення змін до проектної документації

Як показує практика, навіть після випуску і узгодження проектної документації може знадобитися її коригування, тому докладніше зупинимося на особливостях внесення змін до проекту. У ГОСТ Р 21.1101-2013 цьому присвячений розділ 7 «Правила внесення змін». Нижче ми відзначимо лише ті моменти, які були змінені в останній версії стандарту.

Отже, зміна документа, виконаного автоматизованим способом, здійснюють заміною (перевипуском) всього документа в цілому або його окремих аркушів (сторінок), а також додаванням або винятком окремих листів, проте, допускається внесення змін до документа рукописним способом (див Отже, зміна документа, виконаного автоматизованим способом, здійснюють заміною (перевипуском) всього документа в цілому або його окремих аркушів (сторінок), а також додаванням або винятком окремих листів, проте, допускається внесення змін до документа рукописним способом (див. Пп. 7.1. 3.5-7.1.3.14). Після внесення змін зображення, літери, цифри, знаки повинні бути чіткими, товщина ліній, величина просвітів і т. П. Повинні відповідати стандартам ЕСКД.

Згідно п.7.1.1, зміни в проектну документацію вносять, як правило, на підставі дозволу на внесення змін. Підставами для внесення змін можуть бути як зауваження замовника і погоджувальних органів виконавчої влади, так і зауваження і негативні висновки органів недержавної і державної експертизи.

Типова проектна документація

У ГОСТ Р 21.1101-2013 включений окремий розділ, присвячений типової проектної документації. Згідно п.9.1, типова проектна документація - це будь-яка повторно застосовується проектна документація об'єктів капітального будівництва або модифікація типової проектної документації, до якої внесені зміни, що не торкаються конструктивних та інших характеристик надійності та безпеки.

Однако, судячі з наявної информации, на сьогоднішній день Важко перерахуваті Критерії, за Якими проектна документація может буті віднесена до Типової. Справа в тому, що спочатку дані критерії декларував Наказ Міністерства регіонального розвитку РФ від 9 липня 2007 року N 62, який був скасований в 2011 році без вказівки його замінює актуального документа.

Робоча документація, що входить до складу типової і модифікованої типової проектної документації, підлягає прив'язці до конкретного майданчика будівництва. Детальні правила прив'язки наведені в п.9.2 і п.9.3.

Обкладинки та титульні листи основних комплектів робочих креслень, що входять до складу типової проектної документації, що не прив'язують і замовнику не направляють. Замість них у відповідності до вимог розділу 8 ГОСТ Р 21.1101-2013 необхідно виконати нові обкладинки і титульні листи з реквізитами організації, яка застосувала типову проектну документацію, і найменуванням об'єкта капітального будівництва, для якого виконана прив'язка.

Всі вищевказані рекомендації допоможуть вам більш грамотно виконувати проектну і робочу документації, з меншим числом зауважень проходити проектні експертизи, а також більш впевнено виглядати перед замовником і обґрунтовано відхиляти ряд його безпричинних зауважень.

При підготовці статті використані офіційні тексти згадуваної нормативної документації, а зроблені висновки є думкою автора і засновані виключно на його власному досвіді.

Статтю підготував Юрій Хомутський,
технічний редактор журналу «Мир Клімату»


Уважаемые партнеры, если Вас заинтересовала наша продукция, мы готовы с Вами сотрудничать. Вам необходимо заполнить эту форму и отправить нам. Наши менеджеры в оперативном режиме обработают Вашу заявку, свяжутся с Вами и ответят на все интересующее Вас вопросы.

Или позвоните нам по телефонам: (048) 823-25-64

Организация (обязательно) *

Адрес доставки

Объем

Как с вами связаться:

Имя

Телефон (обязательно) *

Мобильный телефон

Ваш E-Mail

Дополнительная информация: