НОУ ІНТУЇТ | лекція | Системи управління базами даних

 1. 8.2. Огляд існуючих реляційних баз даних З появою великої кількості мікрокомп'ютерів був розроблений...

8.2. Огляд існуючих реляційних баз даних

З появою великої кількості мікрокомп'ютерів був розроблений ряд СУБД для персональних комп'ютерів. Найбільш успішною з них була dBase - продукт корпорації Ashton-Tate. Серед ранніх персональних СУБД найбільш відомі Rbase корпорації Microrim і Paradox від Borland.

В даний час в світі використовується досить велика кількість універсальних промислових СУБД. Серед них можна виділити трьох безсумнівних лідерів (як за рівнем розвитку технологій, так і за обсягом ринку - вони разом займають більше 90% світового ринку СУБД). Це СУБД першого ешелону - Oracle, Microsoft SQL Server і IBM DB2. Список СУБД другого ешелону досить великий, сюди відносять такі СУБД, як Sybase, Informix, Ingress, Adabas, Interbase, Progress, Postgres, Cache, Linter, Firebird, Teradata і т.д.

Зазвичай база даних зберігається в пам'яті комп'ютера, за яким працюють один або кілька людей, або на виділеному сервері, доступ до якого здійснюється через мережу.

Локальними або настільними називають СУБД типу Access, Paradox і т. П. У них визначено формат даних, який враховує паралельне виконання операцій, можливість доступу до БД декількох користувачів і т. Д. Недоліки настільних баз даних стають очевидними не відразу, а в міру збільшення кількості даних і числа користувачів - знижується продуктивність і частішають випадки збоїв.

Для вирішення цих проблем була розроблена технологія "кліентсервер". В основі цієї технології лежить принцип централізації зберігання і обробки даних: вся обробка і зберігання даних повністю покладається на сервер; машина-клієнт посилає запити, а сервер їх виконує і посилає відповіді клієнту.

Ринок корпоративних серверних СУБД представлений Oracle, MS SQL, DB2, Sybase і InterBase. СУБД Oracle залишається лідером на ринку сховищ даних як щодо частки ринку (48.6%), так і інновацій розробок.

СУБД Oracle реалізована для декількох операційних систем і пропонує повний спектр рішень з безпеки для забезпечення конфіденційності даних, захисту від внутрішньосистемних загроз і відповідності нормативним документам. Завдяки розробленим Oracle потужному многофакторному контролю доступу привілейованих користувачів, встановлення ступеня конфіденційності інформації, прозорого шифрування даних, аудиту, моніторингу та маскування даних, клієнти можуть впроваджувати надійні рішення, які не потребують внесення змін в існуючі програми, економлячи час і гроші.

Поділ і стиснення даних в Oracle істотно оптимізує роботу СУБД:

 • скорочує час обробки запитів від хвилин до секунд;
 • дозволяє здійснювати доступ до критичної інформації 24 години на добу, 7 днів на тиждень;
 • дозволяє управляти невеликими "порціями" даних;
 • дає можливість економічно ефективно використовувати сховища даних.

Додаток Oracle Total Recall, що є частиною повного комплексу рішень Oracle, з метою забезпечення безпеки баз даних дозволяє зберігати історичні дані, забезпечуючи ефективне і автоматичне зберігання "змін" даних для швидкого доступу до старих версій. Oracle Database 11g допомагає компаніям зберігати дані в надійної і захищеної від спотворень базі даних, залишаючи їх доступними для існуючих додатків. Total Recall не вимагає внесення змін у додатки або особливих інтерфейсів і забезпечує оптимальне використання дискового простору.

Наприкінці вісімдесятих років Sybase розробила SQL Server і продала його Microsoft. Одним з переваг SQL Server є простота його застосування, зокрема, адміністрування. Основною мовою запитів є мова Transact- SQL, створений спільно Microsoft та Sybase.

Для забезпечення доступу до даних Microsoft SQL Server підтримує ODBC (Open DataBase Connectivity - інтерфейс взаємодії додатків з СУБД). Система SQL Server 2008 дозволяє звертатися до даних з будь-якої програми, розробленого із застосуванням технологій Microsoft. NET і Visual Studio, або в межах сервісно-орієнтованої архітектури та бізнес-процесів - через Microsoft BizTalk Server.

SQL Server 2008 забезпечує високий рівень безпеки, надійності і масштабованості для критично важливих додатків. SQL підтримує продукти сторонніх компаній з управління ключами і апаратними модулями безпеки. Динамічне шифрування всієї бази даних, файлів даних і файлів журналів не зажадає ніяких змін в наявні додатки.

SQL Server 2008 дозволяє основним і дзеркального сервера прозоро усувати наслідки помилок на сторінках даних, запитуючи свіжу копію "підозрілою" сторінки з дзеркального сервера непомітно для додатків і кінцевих користувачів

За рахунок застосування стиснення дані зберігаються більш ефективно і займають менше місця в сховищі. Стиснення також забезпечує помітний приріст продуктивності на завданнях, пов'язаних з великою кількістю операцій введення / виводу, як, наприклад, при роботі зі сховищами даних.

SQL Server 2008 має розвинені засоби створення корпоративної звітності, дозволяючи без праці створювати звіти будь-якого розміру і складності, а також організовувати загальний доступ до них. Надати потрібні відомості також можна за допомогою розгортання звітів в Інтернеті.

Засоби упреждающей аналітики SQL Server 2008, засновані на потужному інтелектуальному аналізі даних і тісно інтегровані з технологіями Microsoft BI (Microsoft Business Intelligence - бізнес- аналіз в Microsoft), дозволяють приймати зважені, обґрунтовані рішення.

До їх числа відносяться:

 • можливість оптимізувати прогнозування за рахунок поліпшеного підтримки часових рядів;
 • поліпшені структури інтелектуального аналізу дозволяють накладати ряд фільтрів, залишаючи тільки необхідну практичну інформацію;
 • підвищення інформативності звітів за рахунок збільшення деталізації;
 • вбудована підтримка контрольних значень дозволяє легко розділяти дані на групи для підтвердження правильності прогнозу;
 • нові засоби перехресної перевірки дають можливість одночасно перевіряти точність і стабільність побудованих моделей;
 • засоби прогнозування можна інтегрувати в будь-яку точку життєвого циклу даних і в реальному часі відстежувати зміни прихованих тенденцій.

В даний час розроблено велику кількість безкоштовних СУБД. Найбільш популярними і поширеними серед них є MySQL і PostgreSQL. Обидві СУБД досить динамічно розвиваються і повсюдно використовуються

MySQL - це система керування базами даних. Зараз це найпоширеніший сервер баз даних в мережі Інтернет. MySQL - швидка, але трохи обмежена СУБД. Добре підходить для проектів, які не потребують складних баз (наприклад, для веб-проектів).

PostgreSQL відповідає всім сучасним стандартам СУБД. Більше підходить для серйозних проектів, які потребують складних баз даних. За швидкістю роботи PostgreSQL поступається MySQL. Крім того, адміністрування PostgreSQL досить складно.

У невеликих фірмах і компаніях, в яких немає необхідності використовувати сервер і закуповувати дорогі бази даних типу "клієнт-сервер", застосовуються локальні (настільні) СУБД. Основними представниками таких СУБД є Microsoft Access, Paradox, Visual FoxPro і dBase.

Paradox і Access входять в офісні пакети. СУБД Paradox, що випускається компанією Corel, входить в пакет WordPerfect Office. СУБД Access випускається Microsoft і входить до складу MS Office.

СУБД dBase IV і Visual Foxpro - самостійні програмні продукти. Однак обидві бази мають схожі властивості і можливостями, цілком достатніми для підтримки даних в невеликих компаніях.

8.3. Основні можливості баз даних на прикладі MS Access

Microsoft Access в даний час є однією з найпопулярніших настільних систем управління базами даних. Відзначимо кілька причин такої популярності.

 • Високий ступінь універсальності і продуманості інтерфейсу, який розрахований на роботу з користувачами самої різної кваліфікації, робить MS Access особливо привабливою в якості засобу вирішення завдань організації і обробки даних для не мають досвіду в професійному програмуванні фахівців. Можливості MS Access допомагають фахівцям створювати додатки для власного користування.
 • Багатий набір візуальних засобів розробки, що дозволяє користувачеві постійно бачити результати своїх дій і коригувати їх, легкий в засвоєнні і застосуванні для конструювання і модифікування об'єктів MS Access. Важливим засобом, що полегшує роботу з MS Access для користувачів всіх рівнів, є "шаблони" і "майстра" - спеціальні програмні надбудови, призначені для створення об'єктів бази даних в режимі послідовних діалогів. Робота в режимі конструктора передбачає більш гнучке управління ресурсами і можливостями об'єктів СУБД.

Шаблони баз даних можна використовувати без змін або налаштувати відповідно до конкретних потреб. Наприклад, шаблони бази даних допомагають сформувати таблиці з наявних варіантів таблиць і надають набір форм і звітів, які відповідають створюваному типу бази.

За допомогою майстрів можна створювати таблиці, запити, форми і звіти, грунтуючись на типових рішеннях. Майстри ведуть розробника по кроках, висвітлюючи на екрані питання і підказуючи, що необхідно зробити, або пропонуючи можливість вибору з наявних зразків. Використовуючи майстер запитів, можна сконструювати простий запит або запит на основі головної і пов'язаної таблиць. Майстер форм пропонує вільний вибір полів, що відображаються на формі. Крім того, можна вказати спосіб угруповання і сортування даних, а також включити в форму поля з кількох таблиць або запитів, за умови, що заздалегідь задані відносини між цими таблицями і запитами. Майстер звітів, подібно майстру форм, створює звіт на підставі відповідей користувача. Побудований таким чином звіт можна використовувати без змін або далі налаштувати відповідно до своїх вимог.

Конструктори призначені для створення об'єктів довільної структури. Конструктор ( "будівник") виразів допомагає швидко і без помилок створити складне вираз, що використовується в умовах або в обчислюваних полях. Будівник виразів спрощує доступ до імен полів і елементів управління і до багатьох вбудованим функціям, доступним при створенні виразів. За допомогою будівника виразів можна вибирати готові вираження для відображення номерів сторінок, поточної дати і часу. Будівник виразів можна запустити з більшості місць, де вираження вводяться вручну, наприклад, при завданні властивостей полів таблиці. Для запуску будівника виразів досить натискання на кнопку Побудувати ( Конструктори призначені для створення об'єктів довільної структури ).

 • У MS Access глибоко розвинені можливості інтеграції з іншими програмними продуктами, що входять до складу MS Office, а також з будь-якими програмними продуктами, що підтримують технологію OLE (Object Link Embedded).
 • Специфічною особливістю СУБД Access є те, що вся інформація, що відноситься до однієї бази даних, зберігається в єдиному неподільному файлі, розширення якого .accdb. Таке рішення зручно для непрофесійних користувачів, оскільки забезпечує простоту при перенесенні даних з одного робочого місця на інше. Слід зазначити, що внутрішня організація даних в базі змінювалася від версії до версії, але фірма Microsoft підтримує технологію конвертації баз даних, створених в ранніх версіях MS Access (mdb-формат), в формат, який використовується в більш пізніх версіях.
 • Звичайному користувачеві не обов'язково знати пристрій форм, звітів, запитів і інших об'єктів. Він працює не з конструкторами об'єктів бази даних, а з додатком. Створення закінченого додатка - завдання розробника бази даних. Додаток може бути побудовано тільки з використанням об'єктів бази даних (форм, звітів і т.д.), або ж при конструюванні додатки можуть використовуватися програмні розширення - макроси, що записуються в макросах, або модулі, що містять процедури на мові VBA.
 • У MS Access 2007 при створенні нової бази даних або при відкритті бази даних, створеної раніше, на екрані з'являється область переходів ( ріс.8.3 ). У цій області доступні типи об'єктів, які може містити база даних Access, і конкретні об'єкти. Ця область використовується в Access 2007 для виконання більшості завдань роботи з об'єктами бази. У пропонованому огляді будуть розглянуті лише Таблиці, Запити, Форми, Звіти, Макроси і Модулі.

Мал.8.3.

Типи об'єктів MS Access в області переходів

Інтерфейс роботи з об'єктами бази даних уніфікований. Для об'єкта будь-якого типу передбачені стандартні режими роботи: створення і зміна структури об'єкта, запуск або перегляд об'єкта (власне робота з вмістом об'єкта). Реалізована в СУБД система управління об'єктами бази даних дозволяє гнучко і оперативно переходити з режиму конструювання об'єкта в режим безпосередньої його експлуатації і назад. Для відкриття об'єкта бази даних можна використовувати команди контекстного меню, які залежать від типу об'єкта.

Уважаемые партнеры, если Вас заинтересовала наша продукция, мы готовы с Вами сотрудничать. Вам необходимо заполнить эту форму и отправить нам. Наши менеджеры в оперативном режиме обработают Вашу заявку, свяжутся с Вами и ответят на все интересующее Вас вопросы.

Или позвоните нам по телефонам: (048) 823-25-64

Организация (обязательно) *

Адрес доставки

Объем

Как с вами связаться:

Имя

Телефон (обязательно) *

Мобильный телефон

Ваш E-Mail

Дополнительная информация: